Dėl bepiločių orlaivių draudžiamų skraidyti zonų miestuose peržiūrėjimo

 

Pastaruoju metu bepiločių orlaivių technologija sparčiai vystosi ir įgauna daugiau saugumo bei galimybių suteikiančias savybes. Šiuo metu rinkoje esanti absoliuti dauguma dronų yra skirti fotografijai ar filmavimui iš oro.

Dauguma komercinę ar meninę veiklą vykdančių bepiločių orlaivių naudotojų jau yra gavę leidimus arba rimtai galvoja apie tai, ir žino, kad legalūs ir saugūs skrydžiai yra šios technilogijos neatsiejama ateitis. Šiuo metu susidariusi situacija Lietuvos oro erdvėje verčia nuogastauti visus bepiločių orlaivių naudotojus, o ypač tuos, kurie turi Civilinės aviacijos administracijos (CAA) išduotus leidimus skraidyti virš tankiai gyvenamų teritorijų.

 • Visi didieji miestai padengti raudonais apskritimais, rodančiais, kad ten draudžiama skraidyti bepiločiais orlaiviais;
 • Yra daugybė vietų, kur zonos persidengia tarpusavyje nuo 2 iki 6 kartų (tai reiškia, kad norint skristi kai kuriose vietose reikalingi 6 skirtingi leidimai;
 • Lietuvos kariuomenė turi skirtingo lygio neskraidymo zonas t.y. EYP zonos ir T zonos. EYP zonose leidimo gauti nėra įmanoma, o T zonose leidimo reikia laukti net iki 20 d.d.;
 • Savivaldybių neskraidymo zonos dubliuojasi su kariuomenės neskraidymo zonomis, ir norint ten skristi reikia kreiptis į abi institucijas;
 • Savivaldybės yra paskelbusios savo neskraidymo zonas, nesukūrė leidimų išdavimo tvarkos ir mechanizmų, todėl leidimų skristi savivaldybių zonose praktiškai gauti nėra įmanoma (tiesiog atsakingi asmenys savivaldybėse nežino kaip elgtis);

 

Mes, sveikai mąstanti ir šią technologiją legaliai vystyti norinti bepiločioų orlaivių bendruomenė, manome, kad sudariusi situacija yra absurdiška.
Šiuo metu visas zonas Lietuvoje, kuriose draudžiama skraidyti bepiločiais galima rasti interaktyviame žemėlapyje www.oran.lt. Atsakingi bepiločių naudotojai beabejo pripažįsta zonas, kuriose griežtai draužiama skristi dėl galimo pavojaus žmonių ar orlaivių atžvilgiu - pvz., oro uostų teritorija, aerodromai, masiniai viešieji renginiai ir t.t. Bepiločių orlaivių gamintojai net patys užprogramuoja tokias teritorijas kaip neskraidymo zonas, o bandant priskristi iš šono - dronas sustoja, lyg būtų atsirėmęs į virtualią sieną.

Tačiau šiuo metu yra tiek daug taškų ir aplink juos apibrėžti kelis kilometrus siekiantys spinduliai, kad jie vienas kitą perdengia kelis kartus - nebėra teritorijų Vilniaus, Kauno ir kitų miestų centruose kur galima būtų pakilti su dronu.
Nors miestų centrai yra viešos erdvės - ir betkas gali fotografuoti ar filmuoti su betokiais fotoaparatais!
Šie draudimai pažeidžia drono pilotų, kaip meninkų, teises saviraiškai, riboja foto ir video kūrėjams kurti, naudojant dronus gražiose miestų vietose. Juk filmuodamas dronas gali skristi ir pažeme, ir filmuoti pravažiuojantį automobilį gatve keletos metrų aukštyje.

Praktinė situacija: "EYP 5" draudžiama zona apima didžiulę teritoriją nuo LR Seimo rūmų, per visą Gedimino prospektą iki pat Gedimino pilies. Juostos plotis beveik kilometras.
Ką tai reiškia? - O gi tai, jog Vilniaus senamiestyje negalima net užkurti drono, negalima net filmuoti su juo skrendant pažeme - netgi turint Civilinės aviacijos administracijos išduotus leidimus skraidyti mieste ir arčiau nei 50m atstumu iki objektų. Savaime suprantama, jog grieštai draudžiama skristi virš žmonių masinių renginių metu. Bet taip pat reikia suprasti, kad miesto centras yra patraukli vieta filmuoti filmus, reklamas ar kurti kokią kitą vaizdinę medžiagą, kuri be visa ko galėtų dar ir reprezentuoti Lietuvą pasaulyje (šių metų Vilniaus eglė Katedros aikštėje yra išties įspūdinga ir jos nuotraukos jau apskriejo pasaulį, kaip vienos iš šviesiausių Kalėdinių eglių Europoje).

Didžiausią pasipiktinimą kelia tai, kad toje zonoje apskritai nėra galimybės gauti leidimo pakilti net į 5 metrų akštį ir paskristi 20 metrų į priekį. Ir ši situacija yra dėl to, kad tos zonos kurtos ne bepiločiams, tačiau valdomiems orlaiviams, štai todėl nėra jokių teisės aktų numatančių leidimų išdavimą bepiločiams oraliviams

  

Lietuvos Respublikos Kariuomenės, savivaldybių ir kitų atsakingų institucijų PROŠOME:

 

 1. Sutvarkyti šią susidariusią netvarką mūsų visų oro erdvėje. Esant poreikiui bepiločių orlaivių benduomenė pasirengusi bendradarbiauti visais rūpimais klausimais;
 2. Iš naujo įvertinti neskraidymo zonas ir objektus visoje Lietuvos teritorijoje. Mes nesakome, kad ribojimų nereikia, mes sakome, kad ribojimai turi būti logiški, pagrįsti, o norint gauti leidimą/išimtį nepaisyti ribojimo, turi būti nustatyta aiški tvarka ir logiški terminai;
 3. Nustatyti konkrečias teritorijų ribas kiekvienoje zonoje:
  - kad žemėlapyje nebūtų persidengusių zonų;
  - kad aplink saugomus pastatus, teritorijas ar kitus objektus neskraidymo atstumai būtų parikti kaip įmanoma mažesni ir logiškai pagrįsti.

 

Oran_BO_zonos.png

Vilniaus_egle_Gabrielius_Tamosiunas.jpg


Antanas Petrauskas, Promaksa    Susisiekti su peticijos autoriumi