Jonas Noreika - ne didvyris - not a hero

in-search-of-truth-header-short.jpg

Esu Silvia Foti, Jono Noreikos anūkė. Faktai apie mano Senelį tikrai akivaizdūs. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išsisukinėjimai, neigiantys jo kaltę, dergia Tautą ir žeidžia mano Senelio aukų atminimą ir orumą.

Negaliu abejingai stebėti, kaip Lietuvos Valdžia apgaulingai iškraipo ir perrašinėja istoriją su tikslu pateisinti savo sumanymą mano Senelį paversti tautos didvyriu. Jis toksai nebuvo. Mano Senelis buvo Holokausto kaltininkas, ir jis buvo ne vienintelis. Lietuva turi laisvę ir kartu atsakomybę pažvelgti į lietuvių veiksmus Holokausto metu. Turime pamatyti savo senelių nusižengimus. Jau laikas.

Raginu Lietuvos Valdžią pasakyti tiesą ir pašalinti visus mano Senelio apdovanojimus. Tiesiog, tokiu būdu pagerbti jo aukas. Prašau visus laisvę ir taiką mylinčius lietuvius pasirašyti šią peticiją vardan Jono Noreikos aukų, dėl jų gailestauti, jų gedėti, juos gerbti.

- - - - - - - -

I am Silvia Foti, granddaughter of Jonas Noreika. The facts about my Grandfather have been clearly established. The convoluted gymnastics of the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania to deny his culpability is a stain on the nation and an abuse of the memory and dignity of my Grandfather’s victims.

I cannot stand by and watch the deceptive distortions and revisionism by the Government of Lithuania in order to validate its conduct in reforming my Grandfather into a national hero. He was not. My Grandfather was a Holocaust perpetrator, and he was not alone. Lithuania has the freedom—and responsibility—to look at the actions of Lithuanians during the Holocaust. We must face our grandparents’ misdeeds. It is time.

I urge the Government of Lithuania to tell the truth, and to remove all honors awarded to my Grandfather. Simply as a matter of respect to his victims. I ask all freedom and peace-loving Lithuanians to sign this petition in the name of regret, sorrow, and respect for Jonas Noreika’s victims.

- - - - - - - -

Garbės signatarai - Honorary signatories

Silvia Foti, Deacon Franco Foti, Gabriel Foti, Grant Gochin, Russell James Lyon, Bryce Gochin-Lyon, Terry Jordan, Bronislovas Pocius, Zita Paulauskaitė, Dalija Epšteinaitė, Evaldas Balčiūnas, Rachel Kostanian, Linas Vildžiūnas, Birutė Dilpšienė, Adolfas Kokštis, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Hektoras Vitkus, Valdas Valiūnas, Eglė Bendikaitė, Josifas Buršteinas, Tomas Venclova, Violeta Kelertas, Monika Greičiuvienė, Lina Savickienė, Geoffrey Noah Vasil-Jakulis, Giedrius Grabauskas, Kun.Feliksas Baliūnas, Rūta Vanagaitė, Rita Gabis, Živilė Pipinytė, Rasa Rimickaitė, Kazimieras-Kenneth J. Stewart, Michael Berenbaum, Stephen Feinberg, Efraim Zuroff, Arkadij Kurliandcik, Dobilas Kirvelis, Faina Kukliansky, Jūratė Jakelienė, Vytautas Jakelis, Richard Bloom, Sania Kerbelis, Andrius Kulikauskas, Jonas Kulikauskas, Henrikas Juodiška, Roza Bieliauskienė, Regina Kopilevich, Cesia Rozental Kingston, Marylin E. Kingston, Celia Cynamon, Darren Bergman, Dalia Vitkus, Mark Berez, Daiva Markelis, Howard Wolinsky, Audre Budrys Nakas, Rev. John T. Pawlikowski, OSM, Rabbi Ahud Sela, Haskel Levi, Eugene Fisher, Danny Ben-Moshe, Alex Kozlowsky, Lydia Cox, Lin Chalozin-Dovrat, Brenda Harris, Lionel Nixon, Brother David Ellison-Bey, Thomas Gajdosik, Bela Segal, Rabbi Kalev Krelin, Danutė Vervečkienė, Antonio Chiaese

- - - - - - - -

Organizatorius - Organizer

Andrius Kulikauskas, Kuratorius, ms@ms.lt
Kapitono Jono Noreikos muziejus, archyvas ir forumas


Kapitono Jono Noreikos muziejaus, archyvo ir forumo kuratorius Andrius Kulikauskas    Susisiekti su peticijos autoriumi