Dėl įstatymu įtvirtintų saugiklių neparduoti žemę užsieniečiams išsaugojimo

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Seimo nariams, parlamentinėms politinėms partijoms

Mes, geros valios Lietuvos Respublikos piliečiai, remdamiesi LR Konstitucijos 1, 2, 3, 4 straipsniais ir LR Konstitucijos priimtos 1992 m. spalio 25 d. referendume 47-ojo straipsnio pirmine redakcija, kad:

„Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. 

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. 

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.“

pasisakome už Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, prieš žemės pardavimą užsienio šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, ir įstatymu įtvirtintų saugiklių dėl tokio pardavimo išsaugojimą.

Žemės referendumo iniciatyvinės grupės "Dėl referendumo dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo" nariai ir savanoriai

Tautinių pajėgų pasitarimas


Antanas Andziulis    Susisiekti su peticijos autoriumi