Ką Jekelaitis atstovauja?LRT? Visuoneninį transliuotoją?Valatką?

Dvi  mūsų išlaikomos institucijos - lietuvos respublikos seimas  ir visuomeninis transliuotojas LRT , Lietuvos valstybėje labai svarbios.

 Noriu viešo atsakymo į keletą klausimų.

1. Kodėl LRT tevizija ,atstovaujama Jekelaičio, televizijos laidoje/ dėmesio centre/ transliuoja nepagarba visai tautai, nepagarbą seimui, nepagarba seimo pirmininkui, nepagarba man lietuvos Piliečiui?

2.Kodėl LRT televizija laidoje dėmesio centre, skleidžia abejones, o gal sąmoningą melą, kad seimo rinkimų rezultatai, respublikos prezidentės veiksmai skiriant seimo ir valdžios pareigūnus yra abejotini arba neteisėti, kad seimas negeba tinkamai išsirinkti vadovybės , nesilaiko konstitucijos ir įstatymų? Tai akivaizdu iš laidos vedėjo  užduodamu klausimų pobūdžio, turinio ir paties vedėjo išankstinio angažuoto nusistatymo.

3. Kokia  visuomeninio transliuotojo paskirtis, misija ir priedermė?  Kodėl visuomeninio transliuotojo vadovybė/ gal valdyba, jos pirmininkas / nejaučia atsakomybės  prieš mus , lietuvos piliečius. , kad nemato , negirdi, nereaguoja, kai LRT televizija/ laidoje dėmesio centre/, skleižia teisinį nihilizmą valstybės , jos svarbiausių institucijų, svabiausių pareigūnų atžvilgiu, abejoja jų ligitimumu ,teisėtumu ir kompetencija? Transliuoja, mums visiems lietuvos piliečiams, kad tokios svarbios valstybei institucijos kaip LRT televizija, gali dirbti labai aplaidžiai , nekompetentingai, šališkai, jos darbuotojai likti nebaudžiami, toliau dirbti net demonstruodami nepagarbą savo valstybei, jos institucijoms, pareigūnams, man, kaip rinkėjui, kaip piliečiui.

 4. Kodėl  Lietuvos respublikos seimas, Lietuvos respublikos prezidentė, prokuratūra, jų vadovybė toleruoja jiems rodomą, demonstruojamą visai šaliai, teisinį nihilizmą,nepabarbą, išankstinį niekinamą počiūrį iš LRT televizijos , jos vedėjų, kviečiamų į laidas  visažinių  valatkų? Toleruodamas nepagarbą - pagarbos nenusipelnysi. Ar Lietuvos seimas, prezidentė, prokuratūra  turi kokių nors priemonių, kaip įstatymų leidžiamoji institucija,teisinę valstybę ginančios institucijos,  sustabdyti LRT televizijos priešišką, kenkėjišką veiklą savo Piliečiams?

Pasirašyti šią peticiją

By signing, I authorize Feliksas Laivys to hand over my signature to those who have power on this issue.


ARBA

Gausite parašo patvirtinimui reikalingą nuorodą elektroniniu paštu. To ensure you receive our emails, please add info@peticijos.com to your address book or safe senders list.
Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook