Nepritariu A. Navicko vadovaujamos LSDPS pedagogų protesto metodams!

Sumokėta reklama

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook